fbpx

Teenuse osutamise tingimused

OÜ BodyTherapy taastusravi ja füsioteraapia teenuse osutamise tingimused1. LEPINGU SÕLMIMINE (TEENUSELE REGISTREERIMINE)
1.1. Kliendil on võimalik registreerida ennast OÜ BodyTherapy (edaspidi asutus) konsultatsioonile, treeningusse, füsioterapeudi vastuvõtule, protseduurile jm teenusele (edaspidi  teenus) Tallinnas telefoni teel numbril +372 53 004 348 või Tartus +372 529 5243, kodulehekülje www.bodytherapy.ee kaudu, või e-maili info@bodytherapy.ee teel;
1.2. Kliendi registreerimisel teenuse osutamiseks loetakse Asutuse ja Kliendi vahel sõlmituks teenuse osutamise leping. Teenuse osutamise lepingu alusel on Kliendil õigus saada teenust registreeritud ajal, kui teenuse osutamine on võimalik ja kui ei esine teenuse osutamist takistavad/välistavad asjaolusid;
1.3. Teenuse osutamise lepingu moodustavad käesolevad üldtingimused, Kliendiga suuliselt või kirjalikult sõlmitud leping, ning Asutuses kehtivad ja Kliendile teatavaks tehtud korrad, eeskirjad ja nõuded (kaebuste lahendamise kord, tasuliste teenuste osutamise kord, delikaatsete isikuandmete väljastamise kord jne);
1.4. Teenusele registreerimisega nõustub Klient järgima teenuse osutamise tingimusi.
2. TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED
2.1. Klient peab talle osutatava teenuse eest tasuma vastavalt Asutuses kehtestatud hinnakirjale.
2.2. Teenuste osutamiseks ei ole vajalik saatekiri.  
2.3. Teenuse osutamiseks vastava tervisliku seisundi eest vastutab Klient. 
2.4. Asutusel on õigus nõuda Kliendilt tasulise teenuse eest mõistlikus ulatuses ettemaksu. Asutusel on õigus hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel kehtib Kliendile teenuse hind teenusele registreerimise hetkel. 
2.5. Kui Klient jätab teenusele ilmumata ja ei tühista visiiti hiljemalt 12 tundi enne kokkulepitud aega, kuulub Kliendi poolt tasumisele 50% teenuse hinnast. Kui Klient hilineb teenusele kuni 15 minutit, lüheneb selle aja võrra teenuse kestvus ja tasuda tuleb täishind. Hilinemisel enam kui 15 minutit on Asutusel õigus teenuse osutamisest loobuda ja tasuda tuleb täishind. Juhul, kui Klient viivitab tasumisega, on Asutusel õigus nõuda viivist 0,1% päevas tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni summa täieliku tasumiseni. Asutusel on õigus loovutada nõuded Kliendi vastu inkassoteenust osutavale ettevõttele.
2.6. Juhul, kui Klient on teenuse eest tasunud (nt. 10x kaart), kuid loobub teenusest, ei ole Asutusel kohustust Kliendile tema poolt tasutud summasid tagastada.
2.9. Asutusel on õigus keelduda Kliendile teenuse osutamisest s.h teenuse osutamisele registreerimisest, kui klient ei ole tasunud ettenähtud summasid s.h Kliendil on võlgnevus teenuse osutaja ees või teenuse osutamine on vastuolus lepingu üldtingimustega või esinevad muud õigusaktides sätestatud asjaolud.

Teie BodyTherapy OÜ